Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Matlab: beräkningar, programmering och visualisering


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV082

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
HT-11
VT-11
HT-10
VT-10
HT-09
VT-09
HT-08


Länk till äldre kurs med liknande innehåll

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV082/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2012-09-06
Copyright © 2012. All rights reserved.