Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Applikationsprogrammering i Java, HT-08


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Tentor
Anmälan till tenta
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
SUNs API för Java SE 6

Obligatoriska uppgifter
Omlabbsinformation
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2008-03-17: Mail arkiv
2008-03-17: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV085/HT08/index.html
Ansvarig för sidan: Johan Eliasson
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.