Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programspråk, HT-08


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Utdelat material
OH-bilder
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2009-04-16 Imorgon (17:e april) är det deadline för omlaborationer.
Om du tänkt komplettera peer review-sessionen så anmäl
ditt intresse till Lars K så snart som möjligt.
2009-01-22 Omlaborationerna har nu bestämts. Laboration 1 och 3 kvarstår, medan laboration 2 byts ut.
Deadline för samtliga laborationer är satt till 17 april, 2009, klockan 17.00.
Specifikationer: lab 1, lab 2, lab 3.
Kontakta handledaren om ni har några frågor.
2009-01-11 Peer review måndag 12 januari, 9.00 - 12.00 i MA236.
2008-12-19 Peer review går av stapeln måndag 12 januari, 9.00 - 12.00.
2008-12-16 Laboration 3 har publicerats. Hämta ut er rapport från lab 1 den här veckan. Deadline för komplettering är 9 januari, 2009.
2008-12-10 OH-bilderna från ML-delen är upplagda (OBS en fet pdf som innehåller alla bilder).
2008-11-18: Gruppövning två är schemalagd Fredag 21 Nov kl 13.15-15.00 i MA146.
2008-11-17: Nya handledningstider utlagda. Vecka 48 primärt via mail,
från 28 Nov till 3 Dec blir det ingen handledning eftersom jag är bortrest.
2008-11-17: Laboration 1 har modifierats för att passa de varierande förkunskaperna.
2008-11-10: Gruppövning 4 flyttad från MA136 till MA146.
2008-11-07: Vi använder Moscow ML (mosml) på denna kurs (download)
2008-11-07: Kurshemsidan går nu att nå via länk från kurslistan.
2008-11-06: Lab 1 och 2 har lagts ut.
2008-11-06: Schemat uppdaterat map deadlines för labbar.
2008-11-04: Schema och grundläggande information upplagt.
2008-03-17: Mail arkiv
2008-03-17: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV086/HT08/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.