Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programspråk, HT-09


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning (se schema)

Gruppövningar
Utdelat material
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Kursansvarig: Lennart Edblom (edblom)
Handledare: Lars Karlsson (larsk)

Nyheter

2010-02-02: Årets omlaborationer är: lab 1, lab 2, och lab 3. Inlämnas senast 15 april 2010.
2009-12-17: Lab 2 har rättats färdigt. Sista kompletteringsdag är 11 januari 2010 kl 17.
2009-12-07: Skelett-kod till Lab 3 finns att ladda hem här
2009-12-04: Lab 3 har publicerats
2009-11-30: Lab 1 är rättad
2009-11-30: Nya och ändrade handledningstider (se schemat)
2009-11-24: Lab 2 har publicerats
2009-11-24: Länken till resultatsidan är nu aktiverad
2009-11-11: Korrigering av lab 1: vikten w har lagts till i operationen add_edge
2009-11-09: Inlämingstiden för lab 1 har flyttats till 13.15 från 17.00
2009-11-09: Lab 1 har publicerats
2009-11-06: Schema och kursplanering uppdaterade
2009-03-31: Mail arkiv
2009-03-31: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV086/HT09/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2010-02-02
Copyright © 2010. All rights reserved.