Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programvaruteknik, VT-11Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kurslitteratur
Handledning
Mailarkiv

Tentor
Tentaanmälan

Obligatoriska uppgifter
Obligatorisk uppgift 1
Projekt
Grupper för projektet
Muntlig presentation av projektet 110531
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter

110524: Programet för den muntliga presentationen den 31/5 är lite uppdaterat. Grupp 3 och 6 har bytt plats.
110524: Kom ihåg att vara med på gästföreläsningen den 26/5.
110524: Ett program för den muntliga presentationen den 31/5 finns nu utlagt här till vänster.
110524: Projektdirektivet finns nu i version 1.2. Inlämningarna som skulle gjorts den 2/6 är flyttad till den 3/6 (samma klockslag, 12.00) på grund av att den 2/6 är en röd dag.
110520: Direktivet till slutfasen finns nu i version 1.1.

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www8.cs.umu.se/kurser/5DV087/VT11/index.html
Ansvarig för sidan: Jonny Pettersson
Senast ändrad 2011-05-24
Copyright © 2011. All rights reserved.