Programvaruteknik, VT-12Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kurslitteratur
Handledning
Mailarkiv

Tentor
Tentaanmälan

Obligatoriska uppgifter
Obligatorisk uppgift 1
Projekt 1
Projekt 2
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter

120530: Kom ihåg gästföreläsningen på torsdag.
120530: Nu finns information om projektredovisningen den 8/6 utlagt på hemsidan till projekt 2.

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www8.cs.umu.se/kurser/5DV087/VT12/index.html
Ansvarig för sidan: Jonny Pettersson
Senast ändrad 2012-04-17
Copyright © 2012. All rights reserved.