Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Logik och logikprogrammering

har ersatts av kursen Grundläggande logik och modellteori.
LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV089

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
Kursen är ersatt av Grundläggande logik och modellteorihttp://www.cs.umu.se/kurser/5DV089/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-10-12
Copyright © 2009. All rights reserved.