Department of Computing Science Umeå University

Examensarbete på kandidatnivå


LM-number: 5700-0

Kursplan för dig som startat kandidatstudier efter 2007-07-01

Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap (använd koden 5DV096 för sökning av kursplan)

Info om ny organisation av exjobbskurser from HT-09


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV096/index.html
Responsible for the page: Per Lindström
Last modified 2010-03-22
Copyright © 2010. All rights reserved.