Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Objektorienterad programmering i Java för KV, VT-09


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

BlueJ & OO intro
Övningsuppgfter
Gruppövningar
Exempel
Tentor
Anmälan till tenta
BlueJ:s hemsida
Svensk Javaterminologi
Debug Video Tutorials
SUNs API för Java SE 6

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Obligatorisk uppgift 1
Obligatorisk uppgift 2
Obligatorisk uppgift 3
Obligatorisk uppgift 4
Obligatorisk uppgift 5
Obligatorisk uppgift 6
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Välkommen till Objektorienterad programmering i Java för Kognitionsvetare !
Kursen startar på Fredag 27/3 08:15 i sal MA206 (till vänster innanför huvudentren). Vi kommer med
något undantag att hålla till i den salen hela kursen. Schemat är preliminärt och kommer eventuellt att
ändras något.
En mer detaljerad planering med de olika föreläsningarnas innehåll kommer att läggas upp inom kort.

Nyheter
2009-05-15 Ny inlämningstid för OU5: 25/5
2009-05-04 OU4, OU5, OU6 upplagda
2009-04-28 Gruppövning 3 flyttad till 5/5 10:15
2009-04-24 OU2, OU3 upplagda
2009-03-27 Ou1 upplagd
2008-09-30: Mail arkiv
2008-09-30: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV099/VT09/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.