Department of Computing Science Umeå University

Programmeringsteknik för naturvetare, 7.5 hp, 5DV100


LM-number: 5700-0 Course code: 5DV100

Kursen är nedlagd. Course is no more given at the department.

Kursplan

Sammanställningar av kursutvärderingar

Länk till kursmateriel för olika år:
VT-09 samläses kursen med Programmeringsteknik för civ-inghttp://www.cs.umu.se/kurser/5DV100/index.html
Responsible for the page: Per Lindström
Last modified 2010-10-18
Copyright © 2010. All rights reserved.