Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Kursen är nedlagd.

Trender och aktuella verktyg


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV101

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-11
VT-10http://www.cs.umu.se/kurser/5DV101/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2011-06-21
Copyright © 2011. All rights reserved.