Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Grundläggande logik och modellteori

har ersatt kursen Logik och logikprogrammering.
LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV102

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
HT-17
HT-16
HT-15
HT-14
HT-13
HT-12
VT-11
VT-10
VT-09http://www.cs.umu.se/kurser/5DV102/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2017-02-17
Copyright © 2017. All rights reserved.