Grundläggande logik och modellteori (HT-14)

Lärare

Lärare

Henrik Björklund, MIT-huset, E445.

Klas Markström, MIT-huset, E328.

Handledare

Niklas Zechner, MIT-huset, E451.