1
1.0
Vilka tolkningar är modeller av formeln \((p \oplus q) \leftrightarrow (\lnot (p \to q) \lor \lnot (q \to p))\)?
Vilken binär logisk operator har följande beteende? $$ \begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_1 ? x_2\\\hline T & T & T\\ T & F & F\\ F & T & F\\ F & F & F \end{array} $$
Vilken binär logisk operator har följande beteende? $$ \begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_1 ? x_2\\\hline T & T & T\\ T & F & F\\ F & T & F\\ F & F & T \end{array} $$
Vilken binär logisk operator har följande beteende? $$ \begin{array}{ccc} x_1 & x2 & x_1 ? x2\\\hline T & T & T\\ T & F & F\\ F & T & T\\ F & F & T \end{array} $$
Hur många distinka Boolska operatorer finns det som tar 3 argument?
Vilka av följande formelmängder består enbart av delformler av denna formel: $$(p \oplus q) \leftrightarrow (\lnot(p \to q) \lor \lnot(q\to p))$$ En delformel av en formel \(A\) är en välformad formel som förekommer som en delsträng av \(A\). I exemplet nedan är bland annat \(p, p \to q\), och \(p \oplus q\) delformler. Varje formel är dessutom en delformel av sig själv.
Låt \(U\) och \(V\) vara två mängder av formler, där formlerna i \(U\) inte är gemensamt satisfierbara. Vilka påstående är i så fall sanna om unionen \(W = U \cup V\)?
Låt \(U\) och \(V\) vara två mängder av formler, och låt \(A\) vara en formel som är en semantisk följd av \(U\) (så \(U \models A\)). Vilka påståenden är då sanna om unionen \(W = U \cup V\)?
Vilket påstående om denna formel: $$(p\oplus q) \leftrightarrow (\lnot (p\to q) \lor \lnot(q\to p))$$ är sant?
Låt \(U\) och \(V\) vara två mängder av formler sådana att unionen \(W= U \cup V\) är satisfierbar. Vilka påstående är i då sanna om \(U\) och \(V\)?
Vilka tolkningar är modeller av formeln \((p \to (q\land r)) \leftrightarrow (p\lor \lnot q)\)?
För vilka formler är följande en korrekt sanningstabell? $$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline p & q & r && f\\\hline T & T & T && F\\ T & T & F && T\\ T & F & T && T\\ T & F & F && T\\ F & T & T && F\\ F & T & F && F\\ F & F & T && F\\ F & F & F && T\\\hline \end{array} $$
Hur många modeller har formeln \((p\land q)\lor r\) bland sina 8 möjliga tolkningar?

Nedanstående kod är det du lämnar in som en del av laborationen. Dubbelkolla att allt ser ut att stämma!