2
1.0
\(\def\M{\textrm{Mod}}\) \(\def\R{\textrm{Res}}\)
Vad är sant om semantiska tablåer?
För vilka av nedanstående formler förgrenar sig den semantiska tablån inte?
Om ett bevissystem är sådant att för alla formler \(A\) gäller att \(\vdash A\) innebär att \(\models A\), vad är då bevissystemet?
Om ett bevissystem är sådant att för alla formler \(A\) gäller att \(\models A\) innebär att \(\vdash A\), vad är då bevissystemet?
Vad är sant om följande bevisregel? $$ \frac{\alpha_1, \alpha_1 \to \alpha_2}{\alpha_2} $$
Vilka komponenter ingår i ett bevissystem?
Vilka av nedanstående formler är (instantierade) axiom i Hilbert-systemet?
För att bevisa att \(A=(p\land q) \to (p \lor q)\) är valid i Hilbert-systemet måste vi först skriva om den så att den bara använder konnektiven \(\{\lnot, \to\}\). Vilken av följande formler är en korrekt omskrivning av \(A\)?
Vilka av följande formler är på disjunktiv normalform?
Vilka av följande formler är på konjunktiv normalform?
Vilka av följande ekvivalenser stämmer?
Hur många logiskt inekvivalenta klausuler finns det i en satslogik med 7 atomer?
Vilka av följande mängder av resolventer är korrekt uträknade?
Vilka av följande påståenden stämmer?
Var är sant om enhets- och inputresolution?

Nedanstående kod är det du lämnar in som en del av laborationen. Dubbelkolla att allt ser ut att stämma!