3
1.5
I följande uppgifter använder vi ofta en av följande två predikatlogiker.
Vad är sant om reducerade ordnade binära beslutsdiagram?
Vad är sant om normalformen if-then-else (INF)?
Vilka av följande Shannon-expansioner är korrekta? Vissa förenklingar kan förekomma.
Hur många modeller har meningen \((\exists x)(q(x))\) (från predikatlogiken \(L_f\))?
Vilka av följande \(J\) är tolkningar för \(L_f\)?
Studera följande mening över predikatlogiken \(L_f\): \[ (\forall x)(\exists y)(\exists z)(p(x,y) \land \lnot p(x,z)) \] Hur många element has den minsta domänen i en modell för denna mening?
Vilka av följande är, (i) korrekta tolkningar, (ii) isåfall modeller för följande mening \[ (\forall x)(\exists y)(p(x,y)) \land (\forall x)(\forall y)(p(x,y) \lor p(y,x) \lor p(g(x),y)) \land (\exists x)(q(g(x))) \land \lnot q(a) \]
Vilka av följande formler är på prenex-konjunktiv-normalform?
Vilka av följande formler är en korrekt helt genomförd Skolemisering av \[ (\exists x)(\forall y)(\exists z)(p(f(x,y), g(x)) \land (q(f(z,y)) \lor \lnot q(g(g(z))))) \]

Nedanstående kod är det du lämnar in som en del av laborationen. Dubbelkolla att allt ser ut att stämma!