Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Grundläggande logik och modellteori, VT-09


Kursplan
Personal på kursen
Kursutvärderaren

Schema med handledning
Kursöversikt/läsanvisningar
OH-bilder
Kurslitteratur


Gruppövningar
Gruppövning 1 (korta svar)
Gruppövning 2 (korta svar)
Gruppövning 3 (korta svar)
Gruppövning 4

Anmälan till tenta
Mail arkiv


Övningsuppgifter
Satslogik (lösningsförslag)
Predikatlogik (lösningsförslag)

Obligatoriska uppgifter
OU1
(3/2 15.00)
OU2 (10/2 15.00)
OU3 (20/2 15.00)
OU4 (17/3 15.00)
Resultat

Användning av datorresurser vid Datavetenskap

Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2009-03-17:

Fyll i denna kursutvärdering och lägg i labblådan eller Lenas postfack inne på institutionen plan 4 MIT.

2009-03-10: F15 uppdaterad
2009-03-09: Preliminär version av F15 är nu utlagd
2009-03-09: F13 och G4 utlagda
2009-03-05: OU4 utlagd
2009-02-27: F11 är nu uppdaterad och utlagt
2009-02-25: Ändring på unifieringsexempel 3 på F8, F9 inlänkad med 6 bilder i en.
2009-02-20: F10 upplagd, lösningsförslag till gruppövning 3 upplagd.
2009-02-16: F9 upplagd.
2009-02-15: F8 uppdaterad.
Övningarna i predikatlogik uppdaterad (vissa index, inget som påverkar uppgifterna i sig). Lösningsförslag till övningarna i predikatlogik upplagda.
2009-02-11: OU3 uppdaterad, se också mail.
2009-02-10: F7 uppdaterad och utkast till F8 upplagd.
Korta svar till gruppövning 2 är inlänkad.
2009-02-09: Obligatorisk uppgift 3 är inlänkad.
Utkast till F7 upplagd.
2009-02-08:

Alla rekommenderade övningar i predikatlogik är sammanställda i ett dokument.
Gruppövning 3 upplagd

2009-02-06: Uppdaterade föreläsningsbilder F6 upplagda.
Handledningstid 10.30-12 på måndag 9/2 inlagd.
2009-02-05: Handledningstiden ändrad (13/2 13-15 flyttad till 11/2 13-15).
2009-02-03:

Lösningsförslagen i satslogik uppdaterade (uppgift1).
Uppdaterade föreläsningsbilder F4 upplagda.
F5 samt utkast till F6 upplagda.

2009-01-30: Lösningsförslag till de rekommenderade övningarna i satslogik upplagda.
Korta svar till gruppövning 1 upplagda.
2009-01-27: Uppdaterade föreläsningsbilder från F3.
Utkast till F4 upplagda.
Obligatorisk uppgift 2 är inlänkad.
Alla rekommenderade övningar i satslogik är sammanställda i ett dokument.
2009-01-26: Gruppövning 2 är inlänkad.
Förändringar i handledningstiderna.
Lokaler bytta för föreläsning 5 och 6.
2009-01-24:

Uppdatering av ou1 när det gäller utlämning av rättade uppgifter och hänvisning i uppgift 3.
Förändringar i handledningstiderna.

2009-01-22: Handledningstider har lagts in i schemat.
Gruppövning 1 är inlänkad.
Obligatorisk uppgift 1 är inlänkad.
2008-12-10: Information om kursen börjar fyllas på.
2008-09-30: Mail arkiv
2008-09-30: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV102/VT09/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.