Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Grundläggande logik och modellteori VT-10  Information
  Schema m. planering
  Utvärdering
  Handledning

  Kompendier
  Notation
  Satslogik (svar)
  Predikatlogik (svar)

  Tentor
  Tenta 1 [ps] [pdf]
  Tenta 2 [ps] [pdf]
  Tenta 2 [ps] [pdf]

  Gruppövningar
  Uppg.1 [pdf]
  Uppg.2 [pdf]
  Uppg.3 [pdf]

  Inlämningsuppg.
  Uppg.1 [ps] [pdf]
  Uppg.2 [ps] [pdf]
  Uppg.3 [ps] [pdf]
  Uppg.4 [ps] [pdf]
  Uppg.5 [ps] [pdf]
 

  Tentaanmälan
  Anmälningssidan

  Resultat

Lärare
Johanna Högberg (kursansvarig)   johanna@cs.umu.se    D442, plan 4 i MIT-huset  
Jonas Hägglund    jonas.hagglund@math.umu.se    E322, plan 3 i MIT-huset
Lucas Lindström    lucasl@cs.umu.se    C225, plan 2 i MIT-huset  
 

Litteratur
Kursboken är

Huth M. and Ryan M. : Logic in Computer Science - Modelling and reasoning about systems, 2 ed, Cambridge University Press, 2004, ISBN 0 521 54310X

Regler och riktlinjer
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler m.m.
Hederskodex

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV102/VT10/index.html
Ansvarig för sidan: Johanna Högberg
Senast ändrad 2010-03-11
Copyright © 2010. All rights reserved.