Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Programmering i Python


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV106

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
HT-16
HT-15
HT-14
HT-13
HT-12
HT-11
HT-10
HT-09http://www.cs.umu.se/kurser/5DV106/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2016-05-19
Copyright © 2016. All rights reserved.