Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Datastrukturer och algoritmer, TDV/DV/ID, VT-11


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2011-04-12: Tentaåterlämningen på doa:n kommer att bli på fredag 15/4 kl 15:15 i N200 (kan ni inte komma vid detta tillfälle kommer tentorna sedan att kunna hämtas på datavetenskaps studentexpedition). Resultatet kommer via mail så snart det är klart (mest troligt på torsdag em eller fredag fm)
2011-03-22: För de som har labbar som de inte blivit klar med under kursens gång finns nu Information om omlabbar.
2011-03-02: Extra omlabbstillfälle: Pga strulet som varit på kursen så har vi beslutat införa ett extra uppsamlingstillfälle till påsk då det finns möjlighet att göra klart laborationerna (sedan tidigare finns ett uppsamlingstillfälle i slutet av Augusti). Till uppsamlingstillfället i påsk så kommer det även finnas en viss mängd handledning. Mer info kommer så snart detaljerna är klara.
2010-03-22: Mail arkiv
2010-09-13: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV108/VT11/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2011-04-20
Copyright © 2011. All rights reserved.