Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Objektorienterad programmeringsmetodik, TDV/DV/ID, VT-11


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Utdelat material
API för Java SE 6
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Obligatorisk uppgift 1
Obligatorisk uppgift 2
Obligatorisk uppgift 3
Projekt
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2011-06-16: Information angående omlabbarna hittar ni här.
2011-05-14: Bokning av grupp för praktiska provet är nu möjligt. Bokning av grupp gör ni här.
2011-04-12: Schemaändring har genomförts gällande föreläsningarna 12/5 respektive 19/5. Se schemat för detaljer
2010-03-22: Mail arkiv
2010-09-13: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV109/VT11/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2011-06-16
Copyright © 2011. All rights reserved.