Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Interaktionsteknik, TDV/DV/ID, VT-11


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Utdelat material
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Anmälan till grupper
Rapporter
Obligatorisk Uppgift 1
Obligatorisk Uppgift 2
Obligatorisk Uppgift 3
Obligatorisk Uppgift 4
Resultat

Nyheter
2010-03-22 Mail arkiv
2010-09-13 Kursens hemsida är initierad!
2011-03-15 Välkommen till första lektionerna tisdag 29 mars 8.15–12.
2011-03-31 Fixade motsägelsefulla inläningsdatum i specen för OU1.
2011-03-31 Handledningsschema uppdaterat!
2011-04-01 Lista med begrepp nu under "Utdelat".
2011-04-14 Schemaändring: föreläsningen 13/5 flyttad till 3/5.
2011-04-14 OU2 uppdaterad med förtydligande ang. def. av användare.
2011-06-30 Tentamensresultat under "Utdelat"
2011-09-09 Omtentamensresultat under "Utdelat"

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV112/VT11/index.html
Ansvarig för sidan: Lars-Erik Janlert
Senast ändrad 2011-09-09
Copyright © 2011. All rights reserved.