Links to the course material of different years:


VT-17
VT-16
Spring 15
Spring 14
Spring 12

Projektkurs i datorseende/Project course in Machine Vision

LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV115

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar