Teknisk beräkningsvetenskap II (5DV123)

I kursen genomförs ett antal fallstudier i följande beräkningskedja:
  • Ett givet system av tekniskt intresse modelleras med hjälp av partiella differentialekvationer, baserade på
  • grundläggande fysikaliska lagar tillsammans med relevanta konstitutiva samband.
  • Den matematiska modellen diskretiseras på lämpligt sätt, t.ex. med finitaelementmetoden.
  • Lämplig numerisk metod för det diskreta problemet implementeras i programvara.
  • Det numeriska resultatet visualiseras och analyseras.