Python för C-programmerare (5DV148)

Kursen förutsätter att studenten har tidigare erfarenhet av programmering i C och bygger vidare utifrån detta i sitt upplägg. Kursen innehåller en genomgång av skillnaderna mellan C och Python samt en genomgång av ett urval av de bibliotek som finns i Python. Under kursen ges också en introduktion till begrepp inom objektorientering (klasser/objekt /metoder) för att underlätta förståelse och användning av bibliotek. Fokus i kursen är problemlösning genom programmering i Python och studenterna arbetar praktiskt med olika obligatoriska uppgifter.