DV3: Kompilatorns första faser - automater och grammatik (ST-14)

Nyheter

2014-08-15: Uppgifterna för moment 3 är nu tillgängliga.
2014-06-19: Ti 24/6 kl 10.30 kommer jag ut i labben och kan svara på frågor angående uppgifterna.
2014-06-19: Nu är den slutgiltiga versionen av uppgifterna för vecka 2 uppdaterad.
2014-06-18: Jag har delat ut kopior av ett avsnitt ur en bok (avsnittet handlar om backpatching). Kopior finns att hämta på mitt rum.
2014-06-18: Uppdaterat (nya uppgifter) uppgiftsdokument för vecka 2.
2014-06-16: En rubrik Presentationer är upplagd till vänster. Under den finns de slides som visats.
2014-06-13: Fjärde och sista inlämningsuppgiften är tillaggd.
2014-06-12: Tredje inlämningsuppgiften är tillaggd.
2014-06-11: Andra inlämningsuppgiften är tillaggd.
2014-06-10: Lagt ut första inlämningsuppgiften.
2014-06-17: Bilder från den korta kursintroduktionen finns här.
2014-02-27: Kom ihåg att registrera dig på kursen (för mer information se välkomstbrevet i menyn till vänster). Du kan registreras tidigast tre dagar före kursstart och senast fem dagar efter kursstart.
2014-02-27: Kom ihåg att anmäla dig till tentamen senast 10 dagar före tentamensdatumet. Du får inte skriva tentamen om du inte är anmäld.
2014-02-27:                        Läraren skickar information via mail till din cs-epostadress. Om du inte läser den dagligen så kan du göra en forward till en annan adress. Gå till sidan https://support.cs.umu.se/userinfo/info/index.html och fyll i din epostadress som du brukar läsa ifrån i rutan längst ned. Tryck sedan "Save settings".
2014-02-27: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid Datavetenskap

Riktlinjer vid labgenomförande
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorregler