DV3: Kompilatorns första faser - automater och grammatik (ST-14): personal

Lärare

Kursansvarig

Mikael Rännar (mr@cs.umu.se), MIT-huset, E447, Telefon: 090-7867175

Övriga lärare

Henrik Björklund, MIT-huset, E445.

Frank Drewes, MIT-huset, E454.

Handledare

Niklas Fries, MIT-huset, B213.