DV4: Datavetenskaplig logik (5DV163)

Logik i olika former genomsyrar hela datavetenskapen. Den används för att strukturera och söka i databaser, klassificera beräkningsproblem, verifiera att hård- och mjukvarudesign är korrekt och strukturera kunskap i intelligenta system, bara för att nämna några tillämpningar. Denna kurs syftar till att förmedla grunderna inom några av de logiska formalismer som används mest inom datavetenskapen, samt till att illustrera deras användningsområden. Kursen tar upp syntax och semantik för satslogik, första ordningens logik samt (översiktligt) monadisk andra ordningens logik och temproallogik. Inom satslogiken behandlas även bevisregler och konjunktiv normalform. Kursen behandlar också logikens roll inom ett antal datavetenskapliga områden och exemplifierar aktuell forskning inom området.