Resonerande och informationsbehandling (5DV175)

Kursen är en tvärvetenskaplig introduktion till kognitionsvetenskapligt studium av resonerande och informationsbehandling.

Innehåll i korthet:

  • Beräkningsbegreppet, beräkningsbarhet och komplexitet.
  • Beräkning som modell för kognition.
  • Problemlösning och beslutsfattande.
  • Deduktiva och induktiva resonemang
  • Grundläggande om datorer, programmering och programmeringsmetodik.
  • Emotioner och beslutsfattande.