Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap


Kursen är nedlagd och ersatt av kursen 5DV042 (samma namn).

Programmeringsteknik för ingenjörer A, 5p


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: TDBA39

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länk till ny kurs med liknande innehåll

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-07
HT-06 kursen samlöses med Programmeringsmetodik för kognitionsvetare
VT-06
VT-05
VT-04
VT-03
HT-02
VT-02
HT-01 DI
VT-01 MI, EI
VT-01 TM, FY
HT-00 DI, EI
HT-00 MI
HT-99 DI,EI
HT-99 MI
HT-98 DI,EI
HT-98 MI
HT-97 DI,EI
HT-97 MI
HT-97 Pajala
HT-96 DI
HT-96 MI
HT-95
HT-94


http://www.cs.umu.se/kurser/TDBA39/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-05-04