Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

C-kompilator för Windows

Installation

En bra C-kompilator som är helt gratis kallas gcc. Tyvärr är den kommandoradsbaserad vilket innebär att den måste användas i ett DOS-fönster (eller i EditPlus).

Med i programpaketet följer inte bara en C-kompilator utan också kompilatorer för Fortran, C++ med flera.

Installationen är relativt enkel. Ladda ned filen nedan och kör den. Ange sedan sökvägen till var du vill att filerna skall placeras. Nu packas filen upp och du kommer att se att ett bibliotek skapas på det ställe du angav. Därunder finns allt som programmet behöver för att köra.

INSTALL
Medföljande beskrivning av hur man installerar programmet.
gcc-2.95.2-msvcrt.exe
Självuppackande fil som installerar diverse kompilatorer (7 MB).
mingw32-docs-html.exe
HTML-dokumentation (1.4 MB).
split/
Om du inte kan ladda ned det direkt finns programmet som 10 mindre filer som ryms på 5 disketter samt ett litet program som sätter ihop dem till en körbar fil.

För att du skall kunna köra programmet gcc.exe från andra ställen än där det ligger måste du lägga till en rad i autoexec.bat som vanligtvis ligger på c:/

Öppna den filen med t.ex. Notepad (Anteckningar) och lägg till raden:

PATH=C:\GCC-2.95.2\BIN;%PATH%

om du valde den sökväg som var förinställt när du installerade programmet. Annars ändrar du C:\GCC-2.95.2 till den sökväg du valde.

Starta sedan om datorn.

Mitt första program

Nu skall du kunna skapa din första program genom att i en textfil som slutar på .c, t.ex. first.c, skriva in ditt program.

Starta sedan en DOS-prompt och gå till den sökväg där first.c ligger.
T.ex.

D:\> c:
C:\> cd programmering
C:\PROGRAMMEING\>

Skriv därefter

C:\PROGRAMMERING\> gcc first.c

Nu skapas en fil som heter a.exe som du sedan kan köra.

Vill du kunna döpa den färdiga filen till något annat än a.exe skriver du i stället:

C:\PROGRAMMERING\> gcc -o first first.c

Nu skapas en fil first.exe som kan köras.


http://www.cs.umu.se/kurser/TDBA49/HT00/mom1/gcc.html
Ansvarig för sidan: Pedher Johansson
Senast ändrad 2000-10-16