Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap


Kursen är nedlagd och ersatt av kursen 5DV035 (samma namn).

Introductory Computer Programming, 7.5 credits (Programmeringsteknik för civ-ing, 5p)


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: TDBA66

Course description

Course evaluations (Sammanställning av kursutvärderingar)

Links to different years
(Länkar till de olika årens kursmaterial)
VT-07
VT-06
VT-05
Spring 2004
Spring 2003


http://www.cs.umu.se/public_html/kurser/TDBA66/
7 Oktober 2002
Per Lindström