Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Databassystem för bioinformatiker


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: TDBA79

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-08
VT-07http://www.cs.umu.se/kurser/TDBA79/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-03-31
Copyright © 2009. All rights reserved.