Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Kursen har lagts ned och ersatts av 5DV069.

Sociala nätverk, organisation och kommunikation


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: TDBB18

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-07
VT-06
VT-05
VT-04http://www.cs.umu.se/kurser/TDBB18/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-05-04
Copyright © 2009. All rights reserved.