Umu logo Umeå University
Faculty of Science and Technology
Department of Computing Science

COURSE HOME PAGE


Objektorienterad Programvaruutveckling C, 5 poäng

LM-nummer: 5700-0 Kurskod: TDBC18 Anmälningskod: TDV76

Ansvarig lärare: Jürgen Börstler
Övriga lärare: Fredrik Augustsson, David Hägerbro, Stefan Olofsson

Contents


Kurslitteratur

Kurslitteraturen är ganska omfattande, men ni behöver inte var och en köpa alla böcker. Jag rekommenderar att varje team skaffa (minst) en uppsättning av primärlitteraturen.

Primärlitteratur

Annan intressant läsning

Online böcker och tutorials

Verktyg

Under kursen skall ni använder
Rational Rose under analys och designfasen. Dessutom rekommenderas varmt användningen av CVS (Concurrent Versioning System) för versionshantering och MS Projekt för projektplanering.

Rational Rose (Rose98) understödjer objektorienterad analys och design med UML. Med hjälp av Rose kan ni producera alla diagramm och även en del annan dokumentation som ingår i krav- och design dokumentet.

Rose kan generera dokumentation som sen kan användas i era deliverables. Med Rose kan även kodstubbar genereras med designmodellerna som utgångspunkt. Vi har generatorer för Ada, C++ och Java. Du kan även läsa in befintlig kod och får sen en grafisk representation av koden i Rose (re-engineering eller round-trip engineering).

Rose finns på installerade på våra Solaris och NT maskiner. CVS finns för alla UNIX varianter och för NT. MS Project finns bara för Windows/NT. Om ni vill "slippa" MS finns enligt våra efterforskningar två kostnadsfria verktyg för projekthantering. Båda är mycket enklare än MS Project.

Förutom de ovan nämnda verktyg använda vilka verktyg och vilka programspråk som helst under projektet. Men tänk på att det är ni som ansvarar för konsekvenserna av era beslut (så kan det t ex blir besvärligt med handledningen om ni väljer "exotiska" språk eller verktyg).

Om grupparbete och presentationer

Projektförslag

Externa förslag

Har du ett projektförslag men inga resurser för att genomföra det. Här får du chansen att få nånting gjort. Nya projektförslag från universitetets institutioner, företag och myndigheter är välkomna. Kontakta mig gärna för detaljerna.

Våra förslag

Intressanta länkar

Veckans länk

Gamla kurser


http://www.cs.umu.se/kurser/TDBC18/HT99/index.html
Last modified: Thu May 11 17:40:21 MET DST 2000 by jubo@cs.umu.se
Copyright © 1996-1999 by jubo. All rights reserved.