Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap


Optimeringsmetoder med tillämpningar C, 5p


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: TDBC19

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länk till ny kurs med liknande innehåll

Länkar till de olika årens kursmaterial:
HT-06
HT-05
HT-04
HT-03
HT-02
HT-99
HT-98
HT-97
HT-96


http://www.cs.umu.se/kurser/TDBC19/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-03-31