Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Emergenta system, HT-05Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kurslitteratur
Handledning

Tentor
Tentaanmälan

Obligatoriska uppgifter
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Projekt
Projektredovisning
Laborationsregler
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter

051217: Sista tid för inlämning av kompletteringar till lab 1-4: måndag den 2 januari kl. 12:00.
051129: Nu är specifikationen för projektet utlagd.
051128: Observera att föreläsning 12 och redovisningen av laboration 4 (den 29/11) är flyttade från KB3A9 till KB3B1.
051128: Nu kan läsanvisningar för föreläsning 12 nås från schemat. I librettot finns en länk till en artikel som hör till föreläsningen. Till denna föreläsning finns inga OH-bilder.

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Tentamensregler
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)
Internansökan


http://www.cs.umu.se/kurser/TDBC37/HT05/index.html
Ansvarig för sidan: Jonny Pettersson
Senast ändrad 2006-01-10
Copyright © 2005. All rights reserved.