Emergenta system, HT-05Gamla tentor
 

Här nedan kan några gamla tentor nås.

Följande tentor gavs i samband med kursen HT04.

050120
050401
050610


Följande tentor har getts i samband med denna kurs.

051202