Emergenta system, HT-05Projektredovisning
 

Lokal: KB3A9

Grupp Titel Tid Peer-review
Simon Westerberg, dv02vsn
David Södermark,dv02sdd
Baldwin-effekten: En process i två eller tre steg? 8.15 - 8.40 Sara Asplund, dit01sad
Mia Henriksson, dit02mhn
Daniel Nilsson, c03dnn
Jenny Lagerlöf, di01jlf
Jesper Byström, c99jbm
Information Boids 8.40-9.15 Anders Moberg, dit02amg
Martin Hedqvist, dit02mht
Adrian von Gegerfelt, dit02gvn
Rast 9.15-9.40
Andreas Grahn, c02agn
Johan Persson, dva00jpn
Optimizing Neural Networks through Hidden Layer Evolution using Genetic Algorithms 9.40 - 10.05 David Lexell, dit02dll
Filip Sjögren, dit02fsn
Sofia Carlander, dit01scr
Jonas Dahl,dit01jdl
Fredric Win´er, dit01fwr
Björn Simonsson, dit01bsn
Altruism 10.05 - 10.45 Josef Höglund, dv02hjf
Tobias Evert, dv02ets
Erik Mattias Linde, dv02lms
Emanuel Nilsson, dv02nel
Rast 10.45-11.05
David Mörtsell, dit01dml Komposition med Genetiska Algoritmer 11.05-11.20 David Linder, c01dlr
Anton Olofsson, ens05aon
Thomas Olofsson, dv01ton
Jonas Sandberg,dv01jsg
Competitive Learning 11.20-11.45 Lars Åström, dit02lam
Tobias Classon, dit02tkn
Anton Olofsson, ens05aon Kohonen's Self-Organizing Map 11.45-12.00 David Linder, c01dlr
David Mörtsell, dit01dml
Lunch 12.00-13.15
Sara Asplund, dit01sad
Mia Henriksson, dit02mhn
Ryktesspridning (Länk till program) 13.15-13.40 Simon Westerberg, dv02vsn
David Södermark,dv02sdd
Erik Andersson, ean
Morgan Sundqvist, dit02mst
Baldwineffekten och Lamarckiskt arv - Optimering av evolutionära metoder 13.40-14.05 Johan Sandström, c00jsm
Rickard Nilsson, c03rnn
Rast 14.05-14.20
David Linder, dit01dlr Emergens av koordinerad kommunikation 14.20-14.35 David Mörtsell, dit01dml
Anton Olofsson, ens05aon
Anders Moberg, dit02amg
Martin Hedqvist, dit02mht
Adrian von Gegerfelt, dit02gvn
Modellera Dictyostelium discoideum som emergent system 14.35-15.10 Daniel Nilsson, c03dnn
Jenny Lagerlöf, di01jlf
Jesper Byström, c99jbm
Rast 15.10-15.30
Johan Sandström, c00jsm
Rickard Nilsson, c03rnn
Scott Camazines work on self-organization in biological systems 15.30-15.55 Erik Andersson, ean
Morgan Sundqvist, dit02mst
David Lexell, dit02dll
Filip Sjögren, dit02fsn
Genetiskt utvecklande av Flockbeteende för Stridsoptimering 15.55-16.20 Andreas Grahn, c02agn
Johan Persson, dva00jpn
Lars Åström, dit02lam
Tobias Classon, dit02tkn
Kan ett ZCS lära sig spela Frogger? 16.20-16.45 Thomas Olofsson, dv01ton
Jonas Sandberg,dv01jsg
Johanna Högberg, johanna Optimized Query Learning through Emergent Methods 16.45-17.00 Andreas Marklund, kv02ama

Välkomna!