Kurslitteraturen består av en kursbok och tillhandahållet material (elektroniskt och på papper).

Kursboken täcker delar av det som kommer att tas upp på kursen men inte allt. Vissa saker sägs bara på föreläsningarna och annat står bara i tillhandahållet material och/eller referenslitteraturen.

Schemat visar preliminär disposition av tiden som finns för undervisning. För varje föreläsning kommer det att finnas en länk till kompletterande material. Där återfinns vanligen en kort beskrivande text angånde föreläsningens innehåll, korta läsanvisningar, länkar till använda slides, samt förslag på övningsuppgifter.

Kurslitteratur

The Computational Beauty of Nature, Gary William Flake, MIT Press.

Lästips

Boken The Computational Beauty of Nature har en webb-plats:
http://mitpress.mit.edu/books/FLAOH/cbnhtml/

Se framförallt på bokens erratum:
http://mitpress.mit.edu/books/FLAOH/cbnhtml/errata.html

Hemsida för Gary William Flake:
http://flakenstein.net/