Kursansvarig och föreläsare

Jonny Pettersson (jonny@cs.umu.se)
Rum C442 på fjärde våningen i MIT-huset.


Handledare

Dan Kindeborg (dank@cs.umu.se)
Rum NAdv103 i Naturvetarhuset.