Emergenta system - laborationsresultat


user

Lab 1

Lab 2

Lab 3

Lab 4

Projektplan

Projekt

Totalt

c00jsm
G051104 dank
G051214 dank
G060112 dank
G051217 dank
G051214 dank
G060207 dank
G060207
c01dlr
G051104 dank
G051129 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051212 dank
G060116 dank
G060116
c01tng
G051104 dank
G051129 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
c02agn
G051104 dank
G051129 dank
G051129 dank
G051129 dank
G060119 dank
G060131 dank
G060131
c03dnn
G051104 dank
G051111 dank
G060106 dank
G060106 dank
G051214 dank
G060131 dank
G060131
c03rnn
G051109 dank
G051214 dank
G060112 dank
G051217 dank
G051214 dank
G060207 dank
G060207
c99jbm
G051118 dank
G051118 dank
G060106 dank
G060106 dank
G051214 dank
G060131 dank
G060131
di01jlf
G051104 dank
G051114 dank
G060106 dank
G060106 dank
G051214 dank
G060131 dank
G060131
dit01bsn
G051104 dank
G051128 dank
G051118 dank
G060106 dank
G051214 dank
G060131 dank
G060131
dit01dml
G051104 dank
G051111 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060116 dank
G060116
dit01fwr
G051104 dank
G051128 dank
G051118 dank
G060106 dank
G051214 dank
G060131 dank
G060131
dit01jdl
G051104 dank
G051128 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060131 dank
G060131
dit01sad
G051118 dank
G051118 dank
G051123 dank
G051206 dank
G051214 dank
G060205 dank
G060205
dit01scr
G051104 dank
G051128 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060131 dank
G060131
dit02amg
G051109 dank
G051121 dank
G051118 dank
G051214 dank
dit02dll
G051104 dank
G051111 dank
G051121 dank
G051129 dank
G051218 dank
G060131 dank
G060131
dit02fsn
G051104 dank
G051111 dank
G051121 dank
G051129 dank
G051218 dank
G060131 dank
G060131
dit02gvn
G060113 dank
G060113 dank
G060113 dank
G060113 dank
G060113 dank
G060202 dank
G060202
dit02lam
G051104 dank
G051114 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060131 dank
G060131
dit02mhn
G051104 dank
G051114 dank
G051123 dank
G051206 dank
G051214 dank
G060205 dank
G060205
dit02mht
G051104 dank
G051114 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060202 dank
G060202
dit02mst
G051104 dank
G051121 dank
G051129 dank
G051206 dank
G051214 dank
G060117 dank
G060117
dit02tkn
G051104 dank
G051114 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060131 dank
G060131
dv01jsg
G051104 dank
G051121 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060202 dank
G060202
dv01ton
G051104 dank
G051121 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060202 dank
G060202
dv02ets
G051104 dank
G051111 dank
G051118 dank
G051129 dank
G060126 dank
G060401 dank
G060401
dv02hjf
G051109 dank
G051111 dank
G051118 dank
G051129 dank
G060126 dank
G060401 dank
G060401
dv02lms
G051109 dank
G060106 dank
G051118 dank
G051129 dank
G060126 dank
G060401 dank
G060401
dv02nel
G051109 dank
G060106 dank
G051118 dank
G051129 dank
G060126 dank
G060401 dank
G060401
dv02sdd
G051104 dank
G051111 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060114 dank
G060114
dv02vsn
G051104 dank
G051111 dank
G051118 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060114 dank
G060114
dva00jpn
G051109 dank
G051129 dank
G051129 dank
G051129 dank
G060119 dank
G060131 dank
G060131
dva96fsd
G051104 dank
G060106 dank
G060106 dank
G051129 dank
G051214 dank
ean
G051118 dank
G051121 dank
G051129 dank
G051206 dank
G051214 dank
G060117 dank
G060117
ens05aon
G051104 dank
G051111 dank
G051206 dank
G051129 dank
G051214 dank
G060131 dank
G060131
fabien
G051118 dank
G051118 dank
G051122 dank
G051129 dank
G060202 dank
G060401 dank
G060401
johanna
G051111 dank
G051111 dank
G051217 dank
G051207 dank
G060106 dank
G060114 dank
G060114
kv02ama
G051109 dank
O051111 dank
G051118 dank
G060126 dank
tm01rlg
G051104 dank
G051114 dank
G060106 dank
G060106 dank
G
39/100.00 %
38/97.44 %
39/100.00 %
37/100.00 %
38/100.00 %
34/100.00 %
34/100.00 %
O
0/0.00 %
1/2.56 %
0/0.00 %
0/0.00 %
0/0.00 %
0/0.00 %
0/0.00 %
Total
39 st
39 st
39 st
37 st
38 st
34 st
34 st


Teckenförklaring
I: Inlämnad
F: Filerna i fel katalog, felaktigt chmod:ade och/eller uppblandade med felaktig källkod/andra filer!
T: Tidigare version(er) ej inlämnade!
G: Godkänd
K: Kommentar, kom in och prata
O: Ofullständig, kompletteringar behövs
U: Underkänd

Labrättare
dank: Dan Kindeborg