Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskapDatabasteknik, 5p
Principles of Database Systems, 5 credits

LM-nummer: 5700-0    Kurskod: TDBC86 

Short Course Description

Kursplan (in Swedish):

Sammanställning av kursutvärderingar / Course Evaluations

Link to new course with similar content

Kursinformation: / Course information:


Senast ändrad av / Last updated by Stephen J. Hegner
20061014 / October 14, 2006