Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap


Undergraduate Conference in Computing Science D, 6p


replaces

Current Topics in Software Engineering


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: TDBD14

Kursplan (new)

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-03
VT-02
VT-01
VT-00


http://www.cs.umu.se/public_html/kurser/TDBD14/
17 Januari 2003
Per Lindström