Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Grid: arkitekturer, programvaror och tillämpningar, VT-07


Lärare och handledare
Handledning

Kursinnehåll
Schema
Kurslitteratur
Utdelade OH-bilder

Tentamen
Tenta 2005-03-19
Tenta 2006-03-16
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Resultat


Annat av intresse???

Info-sidor
Gridtoday
Grid Computing Info Centre
Grid Café
Grid Computing Planet

Svenska/lokala sidor
Grid research @ CS
HPC2N
SNIC meta center
SweGrid
SweGrid Acounting System
NorduGrid

Programvaror för labbarna
Globus

Tidskrifter
Journal of Grid Computing
IEEE distributed systems online
Concur. and Comp.: P & E
Grid computing @ DS-online
Future Gen. Comp. Sys.

Standardisering
Open Grid Forum (GGF)
Internet Engineering Task Force
W3C
OASIS

Diverse projekt
EU IST Grid Technologies
OMII-Europe
CoreGRID
Akogrimo
DataMiningGrid
Grid@Asia
GridCoord
HPC4U
InteliGrid
K-WF Grid
NextGRID
Provenance
SIMDAT
UniGridS
NESSI
EGEE
Grid Physics Network
iVDgL
CrossGrid
UK e-science grid support centre
Condor
Unicore
Legion
NetSolve/GridSolve
Nimrod
MPICH-G2
OGSA-DAI

Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2007-02-28: Demonstrationen den 7/3 hålls i sal MA478 mellan kl. 13 och 15.
2007-02-19: Föreläsningen den 22/2 är flyttad till 26/2, se schema.
2007-02-15:  FAQ - uppdaterad med nya problem (och lösningar).
2007-02-06:  FAQ - svar på vanliga frågor angående användning och programmering av Grid.
2007-01-30:  Resultat för lab 1.
2007-01-29:  Rekommenderade Globus-övningar.
2007-01-29:  Lab 2 finns tillgänglig.
2007-01-12:  Lab 1 finns tillgänglig.
2007-01-12:  Skaffa ett certificat!
2007-01-04:  Ett schema finns tillgängligt.
2006-03-30:  Mail-arkiv
2006-03-30:  Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler m.m.
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)
Internansökan


http://www.cs.umu.se/kurser/TDBD20/VT07/index.html
Ansvarig för sidan: Erik Elmroth, P-O Östberg, Johan Tordsson
Senast ändrad 2007-02-28
Copyright © 2007. All rights reserved.