Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Kursen är nedlagd och ersatt av kursen 5DV057 (med samma namn).

Design av samverkande system


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: TDBD21

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-07
VT-06
VT-05http://www.cs.umu.se/kurser/TDBD21/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-05-04
Copyright © 2009. All rights reserved.