Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Design av samverkande system, VT-05


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt
Kurslitteratur
Handledning
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Områdesseminarie
Projekt
Projektrapport

Nyheter
2005-04-04 Utvärdering av kursen och projektet 6/4 i MA206 10.30
2005-04-04 Tentorna är färdigrättade, återlämning den 6/4 10.30 i MA206
2005-03-17 Sal för redovisningen fixad MA121, tiden 9-11 den 23/3 (onsdag)
2005-03-17 Tid och sal för repetionsförelösning blir 8.30-10 i MA378
2005-03-04 Läsanvisningar och introduktion till måndagens föreläsning om Smartmobs och Communities är upplagda.
2005-02-15 Mer litteratur till torsdagen föreläsning, dvs en länk till en introduktion till "design patterns" finns upplagd
2005-02-14 Ny litteratur upplagd en artikel för torsdagens föreläsning är upplagd + referens till boken om Design Pattern in Game Design finns i upplagd.
2005-02-14 Bilderna från Mattis förläsning är upplagda.
2005-02-14 Bilderna från Thomas förläsning är upplagda.
2005-02-09 Litteratur till morgondagens föreläsning upplagd, kap 17 från Pär Ströms bok. 3 sidor tung läsning:-)
2005-02-09 Ny tid för Mikael Wibergs föreläsning spikat till 25/2 13-15, i MC413
2005-01-01 Projektbloggen är uppsatt och användare är skapade, se mejl
2005-01-27 Uppdateringar i schemat, bland annat ny sal 3/2
2005-01-26 Projektmöte 27/1 kl 11 plats UB341, obligatorisk närvaro
2005-01-26 Föreläsningen 27/1 förlängd till 11.00
2005-01-26 Ändrad sal för föreläsningen 27/1 till UB341
2005-01-26 Ändrad sal för föreläsningen 24/1 till UB340
2005-01-21 Salarna inlagda i schemat
2004-10-08: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)
Internansökan


http://www.cs.umu.se/kurser/TDBD21/VT05/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2005-04-15
Copyright © 2005. All rights reserved.