Institutionen för Datavetenskap
DV-blockschema
Umeå universitet

 

Blockschema för Datavetenskapliga utbildningsprogrammet 2008/09

Om inget annat sägs omfattar en kurs 5 poäng

År 1 och 2 - Datavetenskapliga utbildningsprogrammet har ersatts av Kandidatprogrammet i datavetenskap

År 3
HT VT
Programvarukonstruktion Programspråk Valbar_kurs Valbar_kurs
Valbar_kurs Valbar_kurs Valbar_kurs Valbar_kurs

OBS! För att antas till en valbar kurs måste du uppfylla de förkunskaper som gäller.

Se kursplanen som finns på kursens hemsida.

SNOK=Sociala nätverk, organisation och kommunikation

År 4
HT VT
Valbara kurser Valbara kurser Examensarbete


 
Navigera på www.umu.se

 Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet
Institutionen för
Datavetenskap
 
  Nyhetsarkiv
Forskning
För våra anställda
För våra studenter
Support
Datorguide
Tentaanmälan
Miscellaneous
Studiehandbok C/DV
Supplemental Instruction
Inloggade studenter
Studerandeföreningar
Studievägledarna
Kursutbud VT 2011
Kursutbud HT 2010
Kursutbud VT 2010
Kursutbud HT 2009
Kursutbud VT 2009
Examensarbete
Labbrapporter
Lediga Tjänster
Personal
Presentation
Utbildning
Slutförda examensarbeten
Support
 
 

----------------------------------------------------
Institutionen för Datavetenskap
Umeå universitet
Informationen ändrades 2006-04-04
Ansvarig för sidan: Per Lindström
 
Postadress: 901 87 Umeå
Tel: 090-786 50 00
Fax: 090-786 61 26
E-post: datavetenskap@cs.umu.se