Intelligenta fordon Off-Road
     

 

   

Presentation About IFOR
Aktuellt Organization
Personal Projects
Personal News and Events


Forskning Job Opportunities
Utbildning Contact Us
För våra studenter Links


Intelligenta fordon efterfrågas av såväl skogsindustrin som av gruv-, jordbruks och byggindustrin. IFOR, som står för Intelligenta Fordon Off-Road, är profilsatsning vid Umeå universitet på forskning och utveckling som förbättrar samspelet mellan människa och mobila arbetsmaskiner i obanad terräng.

Målet för IFOR är att bidra till utveckling av maskiner med hög produktivitet och god arbetsmiljö som kan utföra avancerade och/eller farliga arbetsuppgifter. Sådana maskiner innehåller alltfler autonoma (självstyrande) delsystem, eller är i sin helhet autonoma.

 
Stödfunktioner
 
Navigate at www.umu.se

  

 
 

About IFOR
Organization
Projects
Job Opportunities
Contact Us
 

 
 
 
 
 

Intelligenta Fordon Off-Road
Umeå universitet, Umeå
Materialet uppdaterades  2006

Postadress: 901 87 Umeå
Tel: 090-786 65 08