Umeå universitet
Faculty of Science and Technology
Department of Computing Science
Umu logo

UMINF reports by Marie Nordström

1997.13 Att utbilda tjejer i datavetenskap - erfarenheter och reflexioner
2001.24 Förändrade villkor i undervisningen Vad ska vi kunna det här för - kommer det på tentan?
2002.19 Objektorienterad analys och design med CRC-kort
2003.01 Supplemental Instruction (SI) - Applied on the course Object-Oriented Programming Methodology
2006.13 Investigating students' change of confidence during CS1 - four case studies
2006.23 SI - Small Scale Advantages
2007.23 Beauty and the Beast--Toward a Measurement Framework for Example Program Quality
2007.26 PigLatinJava - troubleshooting examples
2008.02 Lärstil och Undervisningsstil - Finns det något samband?
2008.09 An Evaluation Instrument for Object-Oriented Example Programs for Novices